Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2015

rosewhiffxx
21:59
Jesteś bardzo wiele warta. Gdyby nie to, że trzeba Ci to czasem przypominać, potrafiłabyś być szczęśliwa, bez względu na gówno jakie Cię otacza.
— jonasz kofta.
Reposted fromrol rol viaarrependimento arrependimento
rosewhiffxx
21:49
Jeśli ktoś nie reaguje na twoje uczucie, odpuszczaj. Nie proś, nie pytaj, nie walcz. Tak często nie widzimy, że nie powinniśmy iść dalej.
— Jakby chciał, to by napisał.
rosewhiffxx
21:49

June 22 2015

rosewhiffxx
11:59
0821 7531 390
Reposted fromDaisy88 Daisy88 viaarrependimento arrependimento
rosewhiffxx
11:59
Masz usta pocięte chłodem zdań
— Piotr Rogucki
rosewhiffxx
11:59
4570 1bf2
Reposted fromktosiowa ktosiowa viaarrependimento arrependimento
rosewhiffxx
11:59
4602 41d3 390
Reposted fromktosiowa ktosiowa viaarrependimento arrependimento
rosewhiffxx
11:59
4705 6b01
Reposted fromktosiowa ktosiowa viaarrependimento arrependimento

May 16 2015

rosewhiffxx
20:00
3367 c6bd
rosewhiffxx
18:55
4520 b02f 390
Sławne postaci bez matury
Reposted fromjankoza jankoza viafenoloftaleina fenoloftaleina
rosewhiffxx
18:53
rosewhiffxx
18:52
8915 a6fd 390
Królowa jest tylko jedna ! :)
Reposted fromsaaabi saaabi viafenoloftaleina fenoloftaleina

May 03 2015

rosewhiffxx
08:35
Reposted fromVix Vix viaarrependimento arrependimento

April 29 2015

19:15
7947 398d 390

pancaikes:

son get over here

Reposted fromyachumi yachumi viahardbitch hardbitch
rosewhiffxx
19:15
8327 ead7 390
rosewhiffxx
19:14
4721 ab7e 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahairstyles hairstyles
rosewhiffxx
19:14
Nawet nie wiesz, jak bardzo nic się nie zmieni.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromAng3ll Ang3ll viajakubzulczyk jakubzulczyk
rosewhiffxx
19:14
0836 2b8c 390
Reposted frompoduszkanatwarzy poduszkanatwarzy
rosewhiffxx
19:07
Chcę do Ciebie.
Nic więcej.
Chcę usiąść i słuchać, być blisko.
Chcę do Ciebie.
Nic więcej.
To dużo i mało, i wszystko.
— Sambor Dudziński
rosewhiffxx
19:06
0285 09c1 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl